SAMVERKAN 

Samverkan för oss betyder att vi vill ta vara på de möjligheter och kompetenser som finns både lokalt och regionalt i vårt samhälle. Genom Linnémodellen erbjuder vi projektledning där vi tillsammans med näringsliv och offentlighet ser till att skapa förutsättningar och lönsamhet med inriktning på grön integration, livsmedelsförädling och hållbar tillväxt. 

Vi samarbetar med Miljö Linné och Livsmedelsakademin i Skåne inom de tre vedertagna områdena Ekologiks, Ekonomisk och social hållbarhet. Vi arrangerar KRAV kurser tillsammans för restauranger som vill utveckla gröna värdegrunder som verktyg i sin kommunikation. 

GASTRONOMISK PEDAGOGIK
Skåne matfesteval.jpg

NYBYGGARNA - Grön Integration

Under våren 2016 lanserar vi ”NYBYGGARNA”. Ett projekt som handlar om grön integration tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Syftet är att snabba upp processen med att få ut alla nysvenskar i jobb på landsbygden och inom restaurang och livsmedelssektorn. Det har visat sig att en väldigt stor andel av alla de som flytt från sina hemländer och som nu kommit till Sverige har med sig kompetenser kring lantbruks sysslor. Vi erbjuder därför matproducenter, restauranger och livsmedelsbutiker en möjlighet att ta emot en praktikant med rätt erfarenhet. En människa med erfarenhet och kunskap om matproduktion, djurskötsel, odling och andra gröna sysslor som behövs för att utveckla entreprenörer inom livsmedelsnäringen. 


Affisch.jpg

samverkens bild_2.png


Accept

Genom att använda LinnesMathus accepterar du att hemsidan använder sig av cookies. Klicka här för att läsa mer.